Nadpis
 

Zaměření:

V rámci všeobecného lékařství chci zvláštní pozornost věnovat:
 • časné diagnostice plicní rakoviny zejména u pacientů-kuřáků
 • hematoonkologii - diagnostice mnohočetného myelomu a monoklonálních gamapatií
 • sledování a léčbě jaterních chorob, zejména jaterní cirhózy
 • diagnostice HIV infekce u rizikových skupin a oblastí
 • diagnostice a léčbě vybraných infekčních chorob
 • vyhledávání pacientů s depresí a demencí
 • chronickému únavovému syndromu
 • vakcinaci proti virovým hepatitidám, klíšťové encefalitidě, meningitidě
 • podpoře kvality života s důrazem na zásadní roli životosprávy
Všeobecné lékařství:
 • zejména na interní medicínu a problematiku infekčních chorob
 • respiračních, močových, průjmových a herpetických onemocnění, antropozoonóz
 • jaterní poradnu – zjišťování akutních či chronických virových hepatitid
 • základní vyšetření boreliových infekcí a doporučení dalšího postupu
 • prvotní EKG diagnostiku poruch srdečního rytmu, diferenciální diagnostiku bolestí na hrudi
 • širší laboratorní diagnostiku interní problematiky, předoperační vyšetření
 • vyšetřování řidičů vč. kontrol řidičů-důchodců, vyšetřování na průkaz potravinářů
 • ambulantní léčba bolestivých syndromů
 • ambulantní léčba akutních infekčních průjmů, možnost infuzní léčba při dehydrataci tak, aby nebyla nutná hospitalizace, pokud to stav dovolí
 • očkování proti virovým hepatitidám, klíšťové meningoencefalitidě, meningokoku C či A+C, pneumokokovým infekcí zejména u pac.po odnětí sleziny, očkování proti tetanu, u pacientů s alergickou reakcí očkování za krátkodobé hospitalizace pod clonou antihistaminik a kortikoidů
 • snaha o spolupráci s předními specialisty a mezioborová spolupráce v řešení složitějších situací
 • akutní medicína prvního kontaktu
 • podpůrná psychoterapie s chronicky nemocných
 • spolupráce s posudkovým lékařem u pacientů, kde je indikováno posudkové řešení
Závodní preventivní péče pro řadu smluvních organizací:
 • poskytování služeb závodní prevence, školení zaměstnanců v první pomoci
 • vyšetřování a určení opatření k předcházení nemocem z povolání a pracovním úrazům
 • záchyt skrytých chorob u zaměstnanců, kteří sporadicky navštěvují svého lékaře
 • provádění testů na protilátky proti HIV 1,2 po domluvě za úhradu