Nadpis
 

Zdravotnická osvěta:


Je třeba si uvědomit, že své zdraví si především budujeme či znehodnocujeme sami – jak si v mládí nastavíme životní styl a žebříček hodnot, tak budeme neznatelně či naopak rychle stárnou a nemocnět ve středním a zejména pokročilém věku. Jako trvalý úkol považuji výchovu svých pacientů ke zdravému životnímu stylu – vzpomeňme, jak žili po tisíciletí naši předkové - bez přejídání, nedostatku pohybu, bez lenošení…
  • chci jít vlastním příkladem k provozování jakýchkoli vhodných sportovních a tělovýchovných aktivit, které jsme schopni zvládnout a které jsem měli od mládí rádi
  • bojovat s abusem škodlivých látek všeho druhu, pomáhat kuřákům, pijákům atd. k překonání závislosti
  • pomáhat pacientům v nelehkém boji s nadbytečnými kilogramy a to i ve spolupráci s obezitologickými centry. Každý ztracený kilogram u diabetika je zisk 2-3 měsíců života
  • pomáhat pacientům v pozitivním myšlení, vést je k získávání kvalifikací a k tvořivému uplatnění na trhu práce. Opačný postup nepovažuji za optimální.